PF


Ostatní
Kurzy

Již mnoho let vedu výtvarné kurzy. Začala jsem ve svém ateliéru s anglicky mluvícími dětmi, pak " Škola fantazie" na ZŠ, výuka výtvarné výchovy na střední odborné škole, " Tvořivé ručičky" pro předškoláky, individuální příprava studentů k talentovým zkouškám "Výtvarné dílny" pro seniory a letní dílny s dětmi z dětských domovů. Moc mě ta práce těší...
Kurzy se seniorkami